OBEC

  ŘÍKOV

Říkov leží v Královéhradeckém kraji, v jihozápadní části okresu Náchod, asi dva kilometry od České Skalice. Osm kilometrů jihozápadně leží město Jaroměř, deset kilometrů jihovýchodně Nové Město nad Metují, jedenáct kilometrů východně Náchod a dvanáct kilometrů severovýchodně Červený Kostelec. Obec geograficky a turisticky řadíme do Kladského pomezí.

Celková katastrální rozloha obce je 247 ha. Třicet čtyři procent zabírá orná půda, menší část plochy tvoří louky (méně než jednu třetinu) a krajinou podobu dotváří také ovocné, zejména jabloňové, sady.

Z geomorfologického hlediska se obec nachází v podoblasti Úpsko-metujské tabule. Leží v základním povodí řeky Úpy, v nadmořské výšce 270-300 m.n.m.

Osídlení v této oblasti je doloženo již v mladší době železné. V místech nynější továrny firmy GONDELLA bylo v roce 2004 nad širokou údolní nivou řeky Úpy v rámci archeologického záchranného výzkumu nalezeno při vykopávkách keltské sídliště. Jednalo o větší sídelní jednotku, protože disponovala svatyní s kamenným menhirem a hrnčířskou dílnou s pecí datovanou k roku 420 př. n. letopočtem.

 Říkov byl dlouhá staletí zemědělskou obcí. Literatura uvádí první písemnou zmínku o ní k roku 1366, kdy patřila mezi majetky Tase z Rýzemburka.  Tas a jeho synové Beneš a Rubín ves prodali jaroměřskému augustiniánskému klášteru, který byl jejím majitelem až do husitských válek, při kterých byl zničen. V 15. a 16. století byl Říkov jako součást chvalkovického zboží v majetku rodu Chvalkovských z Hustířan a jeho rodových linií, od roku 1600 se dostal do držení rodu Dobřenských z Dobřenic. V roce 1798 byla obec spolu s chvalkovickým panstvím odkoupena vévodou zaháňským Petrem Bironem a připojena k náchodskému panství. Obec získala poprvé samostatnost po zrušení vrchnostenské správy a panství v roce 1850. Společenské změny druhé poloviny 20. století přinesly nejen ztrátu její samostatnosti, ale i postupnou přeměnu dosavadního zemědělského charakteru. Součástí České Skalice byl Říkov až do konce roku 1992. Od roku 1993 je znovu samostatnou obcí, ve které v roce 2012 žilo 205 stálých obyvatel.

Symbolem samostatnosti obce je znak udělený předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR společně s vlajkou v červnu  roce 2008. Znak představuje v modrém štítě vyrůstajícího čelně ze stříbrné vlnité paty (představuje řeku Úpu) s modrým vlnitým břevnem zlatého anděla (v obci je Kaple svatých Andělů Strážných), přidržujícího před sebou jabloň přirozené barvy s deseti červenými plody vyrůstající z dolního okraje štítu (to připomíná povodeň z roku 1897, kdy se na jabloni „zachránilo deset sousedů říkovských“). Na tuto událost upomíná obelisk u cesty na Velký Třebešov, který stojí na místě, kde kdysi stávala ona jabloň.

Pamětihodností v obci není mnoho. Dva pamětní křížky zdobí rozcestí. Kříž na odbočce k Velké Jesenici byl darován „od mládenců říkovských“ v roce 1892 a kříž na rozcestí k Doubravici byl věnován „od děvčat říkovských“ o sedm let později. Nejvýznamnější pamětihodností je Kaple svatých Andělů Strážných na návsi z první poloviny 19. století. Zřejmě vznikla přestavbou zděné kaple připomínané v pramenech v roce 1786. V roce 2012 byla na náklady obcecelkově zrekonstruována.

Pro volnočasové aktivity je obyvatelům k dispozici sportovní hřiště, tenisový kurt a dětské hřiště. V budově Obecního úřadu je knihovna, mandl a obecní prodejna.

Na území obce mají sídlo následující firmy:

AGRO CS a.s.

DONAP spol. s r.o.

DELIKAT s.r.o.

DOPRAVA A DÍLNY ČESKÁ SKALICE, a.s.

GONDELLA CZ s.r.o.

JP PNEU, s.r.o.

KAVAN JAN-SILCOMP.NET

LK AUTOSERVIS

Špelda s.r.o.

 

FOTOGALERIE

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce