OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EP 2019

  • 8.5.2019
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb

do Evropského parlamentu

konaných ve dnech 24. 5. a 25. 5. 2019

 

Starosta obce Říkov, podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,

 

oznamuje:

 

1.  Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

dne 24. 5. 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

dne 25. 5. 2019 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

 

2. Místo konání voleb do Evropského parlamentu:

                   Zasedací místnost obecního úřadu Říkov

           Říkov 51

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie.

 

4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

 

V Říkově dne 7. 5. 2019 

 

 

Jan Kavan

starosta obce

FOTOGALERIE

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce