PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA

  • 20.12.2018
Vzhledem k tomu, že obec Říkov do konce letošního roku nesestaví rozpočet na rok následující, je nutné stanovit pravidla čerpání finančních prostředků v počátcích roku 2019.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium v následujícím znění. Do doby schválení rozpočtu na rok 2019 budou hrazeny pouze nejnutnější výdaje k zajištění chodu obce a splnění smluvních závazků z předchozích období s tím, že výdaje budou měsíčně čerpány maximálně do výše 1/12 rozpočtu předchozího roku.

FOTOGALERIE

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce